Annika Borg, Trondheim Kunstmuseum
View Slideshow

Sirkelhendelser, 10. November 2012 – 13. Januar 2013.

Annika Borg har jobbet med terningenes tilfeldige utfall som utgangspunkt for sin kunst i over 18 år. Hver dag, siden september 1994 har Borg kastet seks terninger hver dag. For hvert kast skrives tallkombinasjonen ned og registreres i en gitt rekkefølge. Det er disse tallkombinasjonene som er utgangspunktet for utstillingen sirkelhendelser ved Trondheim Kunstmuseum.

Annika Borg (f. 1964) er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim.

For mer info se Trondheim Kunstmuseums nettsider  


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed