خريطة الكنز – Treasuremaps – skattekart, Babel visningsrom for kunstView Slideshow

Fra pressemeldingen:

Babel visningsrom for kunst
17. - 27. juni 2010

Alle kart har en eller flere skatter. De forteller også historien om kampen mellom det gode og det onde. - Anne Helga Henning

Prosjektet خريطة الكنز – Treasuremaps – skattekart undersøker potensialet i barns tanker, interesser og dialoger og forsøker å inkludere dettte inn i den større helhet. Prosjektet er utført av 7-åringer fra Lilleby skole i Trondheim, Norge og Al Mustaqbal skole i Ramallah, Palestina.

«Skattekart» er et tema som har opptatt barn universelt i lang tid. Robert Louis Stevenson skrev Skatten på sjørøverøya i 1883. Etter den tid har utallige versjoner og varianter av temaet fascinert barn i ulik alder og med ulik kulturbakgrunn. Barna som var med på dette prosjektet laget skattekart sammen i mindre grupper. Utfallet ble at hver gruppe skapte sin individuelle lek ut av temaet. Likevel er det noe som er felles. Alle kart har en eller flere skatter. De viser også kampen mellom det gode og det onde.

Prosjektansvarlig, billedkunstner Anne Helga Henning, vektlegger å vise prosessen bak de ferdige skattekartene barna har lagd. For at publikum skal få et bedre innblikk i utforskning på temaet de jobbet med, vises både billedmateriale av prosessen, transkriberte samtaler barna imellom, i tillegg til selve arbeidene.

For Anne Helga Henning har prosjektet tre mål: Å utforske hvordan hun som kunstner kan hjelpe barn til å utforske tema de er interessert i. Å synliggjøre barns tanker, interesser og dialog på barns premisser. Og på et forsiktig vis, å forsøke utforske likheter og ulikheter i hva som opptar norske og palestinske barn, og dermed to ulike kulturer gjennom temaet skattekart.

Prosjektet er støttet av Trondheim kommune, DKS, Kunstløftet Norsk Kulturråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet er planlagt vist i Ramallah, Palestina i oktober 2010, under Jerikos 10.000-års byjubileum. En spesiell takk til alle ved Lilleby skole, Al Mustaqbal skole i Ramallah, Ramallah kommune, Trondheim kommune, Venke Aarethun og Vigdis Haugtrø for all hjelp til å få prosjektet realisert.


1 Comment

Daniel Slåttnes: on 25.06.2010 17:44

Les Tommy Olssons kritikk av utstillingen i Morgenbladet: http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100625/KULTUR/706259973

Dessverre må man ha et abonnement for å låse opp teksten, men du kan også lese artikkelen i papiravisen.

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed